OPŁATY

Rodzice wnoszą opłaty do 5-go każdego miesiąca na konto przedszkola lub bezpośrednio w  przedszkolu.

Numer rachunku: PKO BP 70 1020 1169 0000 8902 0315 7864

czesne: 1370 zł, wpisowe 1000 zł

wyżywienie płatne dodatkowo 17 zł za każdy dzień pobytu

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka za dodatkową opłatą.

Dla rodzeństwa przewidujemy 10 proc. zniżki, na drugie i każde kolejne dziecko, pod warunkiem uczęszczania do żłobka w tym samym czasie.

W cenie abonamentu oferujemy:

  • Profesjonalną opiekę w godzinach 6.30-18.00
  • Wyżywienie z własnej kuchni
  • Monitorowanie wejścia do placówki
  • Opiekę diagnostyczną logopedy , psychologa
  • Codzienne zabawy z językiem angielskim, glottodydaktyczne, plastyczne, rytmiczno- ruchowe, manipulacyjno- konstrukcyjne, gimnastyczno- korekcyjne, teatralne i wiele innych
  • Wykorzystywanie nowatorskich i aktywizujących metod  pracy z dziećmi: metoda W. Sherborne, Montessori,  Knilla, Bogdanowicz i inne
  • Pobyt na świeżym powietrzu w sprzyjających warunkach pogodowych
  • Kameralne grupy