Glottodydaktyka i Glottozabawa

Glottodydaktyka to edukacja językowa dzieci, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

W naszym przedszkolu realizujemy zajęcia glottodydaktyczne w formie glottozabaw.

Wyjątkowo skuteczne zajęcia Glottozabaw, ułatwiają dzieciom przyswajanie umiejętności czytania i pisania i opierają się na autorskich piosenkach, pomysłowych zabawach odkrywających przed dziećmi świat głosek i liter formie muzyczno – ruchowych i plastycznych aktywności. Prowadzone przez nauczyciela – specjalistę, glottodydaktyka, współpracującego z profesorem Bronisławem Rocławskim – twórcą glottodydaktyki.

Czym są glottozabawy w Przedszkolu Hula – Hop?

Zajęcia glottozabaw to zabawy dydaktyczno – muzyczo – ruchowe, których celem jest kreatywna nauka liter, czytania i pisania dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Dzieci poznają świat dźwięków mowy i ćwiczą umiejętności niezbędne w nauce czytania i pisania, czemu towarzyszy ruch i śpiew! Dzieci wykonują zadania na specjalnych autorskich glottokartach, pomocnych w nauce literek, na których dzieci piszą po śladach litery, łączą je w pary i tworzą własny projekt.

Na zajęciach wykorzystujemy specjalistyczne pomoce dydaktyczne, a dzieci uczą się poprzez zabawę specjalnymi KLOCKAMI LOGO – DUŻYMI I MAŁYMI, skaczą na GLOTTODYWANIKACH , układają ROZSYPANKI OBRAZKOWE autorstwa prof. B. Rocławskiego – specjalisty edukacji dziecięcej i twórcy systemu glottodydaktycznego.

Efekty glottozabaw:

  • Dzieci zaskakująco szybko poznają litery i uczą się prawidłowego wypowiadania głosek, płynnego przechodzenia z litery na literę niezbędnego w nauce czytania.
  • Dzieci uzyskują wysoki poziom gotowości szkolnej, wyższy od rówieśników nieobjętych metodą.
  • Dzieci poprawnie identyfikują litery, prawidłowo dzielą wyrazy na głoski, bez błędów.
  • Uczymy dzieci metody czytania: ślizgania się, bez głoskowania, są zainteresowane czytaniem, zdobywaniem wiedzy i chętnie chodzą do szkoły, ponieważ osiągają sukcesy i lubią się uczyć.
  • Dzieci uczestniczą w zajęciach rozwijających umiejętności czytania ze zrozumieniem.
  • Dzieci uczestniczą w procesie twórczego przyswajania wiedzy poprzez aktywność ruchową i twórczą – nauka liter staje się przygodą!
  • Zajęcia Przeciwdziałają dysleksji, dysgrafii i dysortografii.