Opłaty

WPISOWE

Wpisowe w Naszym Przedszkolu wynosi 1000 złotych. Pobieramy jednorazową, bezzwrotną opłatę, wpłacaną przelewem na konto Przedszkola w dniu podpisania umowy.

CZESNE

Czesne wynosi 970 zł, a stawka żywieniowa to 17 zł za każdy dzień. Miesięcznie jest to koszt ok. 1340 złotych. Czesne opłacane jest z góry przelewem do 5-ego dnia każdego miesiąca na konto Przedszkola (płatne przez dwanaście miesięcy). Dla rodzeństwa przewidujemy 10 proc. zniżki na drugie i każde kolejne dziecko, pod warunkiem uczęszczania do przedszkola w tym samym czasie. Ofertę dla rodzin wielodzietnych ustalamy indywidualnie, pod warunkiem, że dzieci z jednej rodziny uczęszczają do Przedszkola w tym samym czasie.

GODZ. OTWARCIA: Przedszkole jest czynne od   6.30-18.00,  z możliwością przedłużenia pobytu Dziecka po godz. 18.00 za dodatkową opłatą.

UMOWA

Szczegółowe warunki współpracy Rodziców z Przedszkolem HULA HOP precyzuje umowa o świadczeniu usług na rok 2022/23

Podajemy numer konta:

PKO BP 70 1020 1169 0000 8902 0315 7864