Misja

Przedszkole „HULA-HOP” zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku 2,5 do 6 lat. W przedszkolu uwzględniamy pełny rozwój osobowości małego Dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.

Otaczamy również szczególną opieką Dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, dla których tworzone są specjalne programy wspomagające indywidualny rozwój każdego Dziecka.

Celem naszego przedszkola jest jak najlepsze przygotowanie Dziecka do dalszej edukacji szkolnej. Gwarantujemy wspaniałe przygotowanie do komunikacji w języku angielskim oraz do czytania i pisania dzięki metodzie glottodydaktyki  wybitnego profesora B. Rocławskiego. Zapewniamy ciepłą, rodzinną atmosferę, przyjazne środowisko, zdrowe domowe posiłki, kolorowe sale, piękny ogród oraz bezpieczny plac zabaw.

W miłym i przytulnym otoczeniu staramy się przekazać Dzieciom zasady współżycia w grupie, rozwijać dojrzałość społeczną i emocjonalną, gotowość odkrywania świata i nabywania nowych umiejętności.

Dążymy do tego, by absolwent naszego przedszkola stawał się :

 • odkrywcą
 • znał swoją wartość
 • potrafił komunikować się z ludźmi
 • był opiekuńczy
 • myślał samodzielnie
 • był otwarty na wartości innych kultur
 • szanował swoje zdrowie
 • potrafił zachować równowagę między pracą a odpoczynkiem
 • był uczciwy i sprawiedliwy
 • podchodził odważnie, ale rozważnie  do nowych zadań
 • umiał zdobywać wiedzę i rozumiał powiązania pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi.