Zerówka

Z Nami żadne dziecko nie będzie się nudzić. Odnajdzie swoje miejsce i rozwinie swój potencjał! Cały dzień w Zerówce w Hula – Hop to nieustanne wyzwania i doświadczenia poznawania świata w duchu przyjaźni i otwartości!

Dlaczego Nasza Zerówka w Hula – Hop jest wyjątkowa?

Dzieci zdobywają umiejętności, które pozostają z nimi w toku edukacji szkolnej. Zdobywają pewność siebie, uczą się komunikacji werbalnej i niewerbalnej, nastawionej na rozwiązywanie konfliktów w mediacji i poprzez konstruktywny dialog.

Korzystamy z pakietu edukacyjnego „Planeta Dzieci”. Uczymy dzieci czytać, pisać i liczyć, rozwijamy ich kompetencje poznawcze, społeczne, motoryczne poprzez zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne.

Język angielski metodą Early Stage w codziennych projektach, zabawach  i doświadczeniach staje się drugim ulubionym językiem dziecka, którym zastępuje ono wiele słów i prostych zwrotów.

Program dostosowany jest do naturalnego tempa nauki dziecka, każde zajęcia są ciekawe i zachęcają do aktywnego uczestnictwa. Bogactwo materiałów video na platformie edukacyjnej w tej metodzie udostępniona zostaje nie tylko nauczycielowi, ale również dzieciom i rodzicom w toku nauki. Dostęp do aplikacji muzycznej w Early Stage uatrakcyjnia zajęcia i zachęca dzieci do systematycznego powtarzania w formie zabaw. Early Stage zapewnia dzieciom długofalową naukę języka angielskiego, której przygodę dzieci mogą kontynuować w szkołach podstawowych.

Naszym atutem jest obecność Native Speakera w grupie zerówki, która daje dzieciom możliwość słuchania, reagowania i powtarzania mowy angielskiej w różnych sytuacjach każdego dnia!

Dzięki glottodydaktycznym zajęciom, dzieci w zerówce poznają litery, głoski oraz uczą się czytać podczas Glottozabaw ze śpiewem, ruchem i muzyką. Specjalistyczne Klocki Logo – duże i małe oraz dywaniki z literami, uatrakcyjniają naukę liter.

Dzieci uczestniczą w zajęciach z autorską płytą z książeczką GLOTTOZABAWY Z PIOSENKĄ wydaną w wydawnictwie Profesora Bronisława Rocławskiego – twórcy systemu glottodydaktycznego.  Glottozabawy mają formę dynamicznych zabaw z literami, podczas których motywacja do poznawania świata liter i głosek rośnie każdego dnia i obfituje w nowe doświadczenia! Dzieci opuszczają mury przedszkolne wierzące w swoje możliwości, zaciekawione, zmotywowane i pełne pasji odkrywania świata. Wkraczają do pierwszej klasy z uśmiechem i satysfakcją!

Czym wyróżnia się Nasz zerówkowy Dzień W HULA – HOP?

  • Codziennie rozwijamy zainteresowania i pasje dzieci
  • Stwarzamy idealne  warunki dla rozwoju społecznego, poznawczego i psychomotorycznego Twojego dziecka.
  • Organizujemy częste eksperymenty i doświadczenia
  • Działamy metodą projektu, kreatywnie, ciekawie, pobudzając dziecięcą wyobraźnię
  • Kontakt z językiem angielskim podczas projektów Early Stage oraz komunikacji z Native Speakerem otwiera dzieci na świat
  • Dzieci uczestniczą w  zajęciach sensorycznych, kulinarnych oraz eksperymentach
  • Prowadzenie kalendarza świąt nietypowych wyjaśnia dzieciom genezę pewnych zjawisk, a dzieci stają się bohaterami tworzonej historii
  • Nauka czytania, pisania i liczenia podczas zabaw aktywizujących, autorskich gier i piosenek.
  • Bale oraz uroczystości przedszkolne – zawsze w atmosferze szacunku, dialogu, pozytywnej energii oraz wyrozumiałości.
  • MAŁPI GAJ dostarcza niezapomnianych wrażeń oraz wpływa na rozwój psychomotoryczny dziecka.  Ruch jest motorem naszych działań!

U Nas każdy Rodzic zostanie wysłuchany, a każde Dziecko otrzyma pomocną dłoń!

Umiejętności, z jakimi dzieci kończą Naszą zerówkę są imponujące! Świadczą o tym nasi absolwenci, którzy w szkole podstawowej wyróżniają się bardzo dobrym przygotowaniem do szkoły, odnoszą sukcesy w nauce czytania i pisania oraz języka angielskiego. Zdolności rozwiązywania konfliktów, atmosfera dialogu i nauk konstruktywnej komunikacji buduje Naszą społeczność – Przyjaznego Przedszkola HULA HOP dla Dziecka i Rodzica!

Serdecznie zapraszamy! Czekamy na Was!