Early Stage

Wszystkie grupy wiekowe w Naszym Przedszkolu codziennie uczestniczą w zajęciach prowadzonych niezwykle skuteczną i znaną meodą : „Early Stage”.

Język angielski metodą Early Stage w codziennych projektach, zabawach i doświadczeniach staje się drugim ulubionym językiem dzieci w Naszej placówce.

Co wyróżnia metodę Early Stage?

Program języka angielskiego dla Naszych przedszkolaków, dostosowany jest do ich wieku, poziomu, możliwości oraz naturalnego tempa nauki. Został przygotowany przez wybitnych metodyków, muzyków oraz dydaktyków. Dzięki supermocom, takim jak: rym, rytm, muzyka, teatr, emocje, ruch, relacje, humor, obraz oraz ambitne materiały, zajęcia są ciekawe i maksymalnie angażują uwagę uczniów. Projekty plastyczne stanowią trzon zajęć językowych i stanowią wspaniałą okazję do
komunikowania się w trakcie wspólnej pracy.

Early Stage to pierwszy krok do lepszego startu w przyszłość, a nauka angielskiego dla 2 – latków, 3-latków, 4-latków i 5-latków, 6- latków jest atrakcyjna, motywująca i zachwycająca!

Program dostosowany jest do naturalnego tempa nauki dziecka, każde zajęcia są ciekawe i zachęcają do aktywnego uczestnictwa. Każda grupa wiekowa korzysta z autorskich podręczników, a nauczyciele w grupie posiadają nowoczesne materiały, flashcardy oraz scenariusze zajęć do wykorzystania każdego dnia. Bogactwo materiałów video na platformie edukacyjnej w tej metodzie, udostępniona zostaje nie tylko nauczycielowi, ale również dzieciom i rodzicom w toku nauki. Dostęp do aplikacji muzycznej w Early Stage, uatrakcyjnia zajęcia i zachęca dzieci do systematycznego powtarzania słownictwa w formie zabaw w domu i w przedszkolu.

Dzieci od samego początku zachęcone są do komunikowania się z wychowawcą i między sobą po angielsku, dzięki czemu chłoną podświadomie struktury językowe i rozumieją złożone komunikaty.

Early Stage zapewnia dzieciom długofalową naukę języka angielskiego, której przygodę dzieci mogą kontynuować w szkołach podstawowych.