WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, 5 - cio letnie dzieci już czytają, KREATYWNE MYŚLENIE, DIETY ! SUKCESY W PRACY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI. ENGLISH ALL DAY! WYSOKI POZIOM NAUCZANIA, 14 LAT DOŚWIADCZENIA, DZIECI 2-6 lat, PRACE BADAWCZE. Youtube Nasz Żłobek

Hula Hop @ Facebook

Opłaty

WPISOWE

Wpisowe w Naszym Przedszkolu wynosi 1000 złotych. Pobieramy jednorazową, bezzwrotną opłatę, wpłacaną przelewem na konto Przedszkola w dniu podpisania umowy.

 

CZESNE

Czesne wraz z posiłkami wynosi 1000 złotych.Czesne opłacane jest z góry przelewem do 5-ego dnia każdego miesiąca na konto Przedszkola (płatne przez dwanaście miesięcy). Dla rodzeństwa przewidujemy 10 proc. zniżki na każde dziecko. Ofertę dla rodzin wielodzietnych ustalamy indywidualnie, pod warunkiem, że dzieci z jednej rodziny uczęszczają do Przedszkola w tym samym czasie.

 

Stawka dzienna  - 150 zł

 

Przedszkole oferuje:

zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo - wychowawcze

całodzienną opiekę i wyżywienie

wszystkie innowacyjne, nowatorskie zajęcia

język angielski ( 5 godz. w tygodniu ) i glottodydaktyka ( 5 godz.w tygodniu )

opieka wykwalifikowanych specjalistów (psycholog, logopeda)

pikniki, teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi ,warsztaty z rodzicami i wycieczki !

 

Inne zajęcia:

Ceramika

Gimnastyka korekcyjna

Karate

Szachy

Judo

Taniec

Zumba

Warszaty LEGO

 

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW : w zależności od wybranego wariantu

 

GODZ. OTWARCIA: Przedszkole jest czynne od   6.30-18.00,  z możliwością przedłużenia pobytu Dziecka po godz. 18.00.

 

UMOWA

Szczegółowe warunki współpracy Rodziców z Przedszkolem HULA HOP precyzuje umowa o świadczeniu usług na rok 2021/22

  

Podajemy numer konta:

PKO BP 70 1020 1169 0000 8902 0315 7864