WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, 5 - cio letnie dzieci już czytają, KREATYWNE MYŚLENIE, DIETY ! SUKCESY W PRACY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI. ENGLISH ALL DAY! WYSOKI POZIOM NAUCZANIA, 14 LAT DOŚWIADCZENIA, DZIECI 2-6 lat, PRACE BADAWCZE. Youtube Nasz Żłobek

Hula Hop @ Facebook

Opłaty

WPISOWE

Wpisowe w Naszym Przedszkolu wynosi 500 złotych. Pobieramy jednorazową, bezzwrotną opłatę, wpłacaną przelewem na konto Przedszkola w dniu podpisania umowy.

 

CZESNE

Czesne wynosi 690 złotych ( 690 + 9zł za obiad ). Czesne opłacane jest z góry przelewem do 5-ego dnia każdego miesiąca na konto Przedszkola (płatne przez dwanaście miesięcy). Dla rodzeństwa przewidujemy 10 proc. zniżki na każde dziecko. Ofertę dla rodzin wielodzietnych ustalamy indywidualnie, pod warunkiem, że dzieci z jednej rodziny uczęszczają do Przedszkola w tym samym czasie.

 

Czesne 650 złotych - w godz. 7.00-12.30 (z wyżywieniem,  bez zwrotów za nieobecności )

Czesne 550 złotych - dwa razy w tygodniu  ( z wyżywieniem, bez zwrotów za nieobecności )

Stawka dzienna  - 70 zł

Stawka godzinowa - 15 zł

 

Przedszkole oferuje:

zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo - wychowawcze

całodzienną opiekę i wyżywienie

wszystkie innowacyjne, nowatorskie zajęcia

język angielski ( 5 godz. w tygodniu ) i glottodydaktyka ( 5 godz.w tygodniu )

opieka wykwalifikowanych specjalistów (psycholog, logopeda)

pikniki, teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi ,warsztaty z rodzicami i wycieczki !

 

Inne zajęcia:

Ceramika

Gimnastyka korekcyjna

Integracja sensoryczna

Karate

Kickboxing

Judo

Taniec

Warszaty LEGO

 

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW : w zależności od wybranego wariantu

 

GODZ. OTWARCIA: Przedszkole jest czynne od   6.30-18.00,  z możliwością przedłużenia pobytu Dziecka po godz. 18.00.

 

UMOWA

Szczegółowe warunki współpracy Rodziców z Przedszkolem HULA HOP precyzuje umowa o świadczeniu usług na rok 2018/2019

  

Podajemy numer konta:

Idea Bank 17 1950 0001 2006 0074 0750 0002