WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, 5 - cio letnie dzieci już czytają, KREATYWNE MYŚLENIE, DIETY ! SUKCESY W PRACY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI. ENGLISH ALL DAY! WYSOKI POZIOM NAUCZANIA, 14 LAT DOŚWIADCZENIA, DZIECI 2-6 lat, PRACE BADAWCZE. Youtube Nasz Żłobek

Hula Hop @ Facebook

Zajęcia

 

 

Przedszkole oferuje

 

Inne zajęcia

 

 

- język angielski 5 x w tyg, wg programu autorskiego, prowadzony w małych grupach

- zajęcia z glottodydaktyki 5 x w tyg- najbardziej skutecznej metody czytania i pisania dla dzieci od drugiego roku życia

- zajęcia wspierające rozwój języka polskiego i angielskiego wg autorskiego programu przedszkola

- zajęcia plastyczne prowadzone w języku angielskim oraz polskim

- drama w języku angielskim

- zajęcia muzyczne i ruchowe w obu językach oraz glottozabawa

- zajęcia poświęcone kulturom różnych krajów ( Polska, Wielka Brytania itp.)

- Mały Kucharz

- Mały Ogrodnik

- Mały Naukowiec

- gimnastyka ogólnorozwojowa

- warsztaty z rodzicami

 

- codzienna opieka doświadczonych nauczycieli, logopedy i psychologa

- rytmika

- teatrzyki i koncerty na terenie przedszkola

- dziecięca matematyka

- innowacyjne metody pracy : metoda projektu, tutoring rówieśniczy, metody aktywizujące

- zajęcia z chustą Klanzy ( pedagogika zabawy)

- Metoda Dobrego Startu ( M. Bogdanowicz)

- zajęcia muzyczne metodą Carla Orffa: rytm, słowo, improwizacja, gest, dźwięk, gra na instrumentach

- zajęcia gimnastyki twórczej Rudolfa Labana: taniec, improwizacja, opowieść ruchowa, pantomima

- kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona- , gimnastyka mózgu, edukacja poprzez ruch

- zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne: odprężenie, relaksacja

- kształcące zabawy ruchowe "Ruch to zdrowie": gry i zabawy bieżne, skoczne, rzutne, gry kopne

- rozwijanie indywidualnych zainteresowań poprzez udział w różnych konkursach 

- współpraca z Akademią Zdrowego Przedszkolaka

 

- gimnastyka korekcyjna

- integracja sensoryczna

- ceramika

- zajęcia sportowe: kickboxing, boks, samoobrona

- karate

- judo

- taniec

- joga z elelmentami kinezjologii

- zajęcia teatralne

- warsztaty LEGO

- zajęcia szachowe

 

Zapraszamy do świata kreatywnej , mądrej zabawy i nauki ! Mamy pasję i doświadczenie !