WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, 5 - cio letnie dzieci już czytają, KREATYWNE MYŚLENIE, DIETY ! SUKCESY W PRACY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI. ENGLISH ALL DAY! WYSOKI POZIOM NAUCZANIA, 14 LAT DOŚWIADCZENIA, DZIECI 2-6 lat, PRACE BADAWCZE. Youtube Nasz Żłobek

Hula Hop @ Facebook

Misja

Przedszkole "HULA-HOP" zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku 2 do 6 lat. W przedszkolu uwzględniamy pełny rozwój osobowości małego Dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.

Otaczamy również szczególną opieką Dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, dla których tworzone są specjalne programy wspomagające indywidualny rozwój każdego Dziecka.

Celem naszego przedszkola jest jak najlepsze przygotowanie Dziecka do dalszej edukacji szkolnej. Gwarantujemy wspaniałe przygotowanie do komunikacji w języku angielskim oraz do czytania i pisania dzięki metodzie glottodydaktyki  wybitnego profesora B. Rocławskiego. Zapewniamy ciepłą, rodzinną atmosferę, przyjazne środowisko, zdrowe domowe posiłki, kolorowe sale, piękny ogród oraz bezpieczny plac zabaw.

W miłym i przytulnym otoczeniu staramy się przekazać Dzieciom zasady współżycia w grupie, rozwijać dojrzałość społeczną i emocjonalną, gotowość odkrywania świata i nabywania nowych umiejętności.Dążymy do tego, by absolwent naszego przedszkola stawał się :

- odkrywcą

- znał swoją wartość

- potrafił komunikowć się z ludźmi

- był opiekuńczy

- myślał samodzielnie

- był otwarty na wartości innych kultur

- szanował swoje zdrowie

- potrafił zachować równowagę między pracą a odpoczynkiem

- był uczciwy i sprawiedliwy

- podchodził odważnie, ale rozważnie  do nowych zadań

- umiał zdobywać wiedzę i rozumiał powiązania pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi.