image
0 Comment

Early Stage

Wszystkie grupy wiekowe w Naszym Przedszkolu codziennie uczestniczą w zajęciach
prowadzonych niezwykle skuteczną i znaną meodą : „Early Stage”.

Język angielski metodą Early Stage w codziennych projektach, zabawach i
doświadczeniach staje się drugim ulubionym językiem dzieci w Naszej
placówce.

Co wyróżnia metodę Early Stage?

Program języka angielskiego dla Naszych przedszkolaków, dostosowany jest do ich
wieku, poziomu, możliwości oraz naturalnego tempa nauki. Został przygotowany
przez wybitnych metodyków, muzyków oraz dydaktyków. Dzięki supermocom, takim
jak: rym, rytm, muzyka, teatr, emocje, ruch, relacje, humor, obraz oraz ambitne
materiały, zajęcia są ciekawe i maksymalnie angażują uwagę uczniów.
Projekty plastyczne stanowią trzon zajęć językowych i stanowią wspaniałą okazję do
komunikowania się w trakcie wspólnej pracy.

Więcej…