WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, 5 - cio letnie dzieci już czytają, KREATYWNE MYŚLENIE, DIETY ! SUKCESY W PRACY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI. ENGLISH ALL DAY! WYSOKI POZIOM NAUCZANIA, 14 LAT DOŚWIADCZENIA, DZIECI 2-6 lat, PRACE BADAWCZE. Youtube Nasz Żłobek

Hula Hop @ Facebook

Regulamin

Najważniejsze punkty REGULAMINU:

1. Przedszkole jest otwarte w dni powszednie w godz. 7:30 - 18.00.

2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzić zdrowe dziecko do godz. 8:30

3. Rodzice lub pisemnie upoważnione osoby zobowiązane są odebrać   Dziecko do godz. 18:00

4.Osoba przyprowadzająca Dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a nastepnie przekazać je pracownikow

i przedszkola.

5. Osoba odbierająca Dziecko powinna zgłosić to pracownikowi przedszkola. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazywane Rodzicowi. Od tego

momentu osoba odbierająca Dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.

6. Rodzice zobowiązani są do telefonicznego poinformowania o nieobecności Dziecka do godz. 9:00, wówczas przedszkole dokona stosownych odliczeń.

7. Przedszkole jest czynne przez cały rok, także w wakacje.

8. Odpłatność za przedszkole obowiązuje przez cały rok, także w przypadku nieobecności Dziecka w przedszkolu.

9. W przedszkolu dzieci jedzą 3 posiłki:

Śniadanie do godz. 8:45

Obiad o godz. 12:45

Podwieczorek o godz. 15.00

Kuchnia jest czynna do godz. 16:00

10.Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania   Regulaminu Sali Zabaw.