WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, 5 - cio letnie dzieci już czytają, KREATYWNE MYŚLENIE, DIETY ! SUKCESY W PRACY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI. ENGLISH ALL DAY! WYSOKI POZIOM NAUCZANIA, 14 LAT DOŚWIADCZENIA, DZIECI 2-6 lat, PRACE BADAWCZE. Youtube Nasz Żłobek

Hula Hop @ Facebook

Innowacyjny program

  • Zapewnienie codziennego kontaktu z językiem angielskim i zajęciami z glottodydaktyki – wybitnej metody czytania i pisania w formie 30 minutowych zajęć. Zajęcia  prowadzą specjaliści!

  • Różnorodne zajęcia w formie zabawy, aktywności plastycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej, medialnej stwarzają warunki do skutecznego przyswajania dwóch języków.

  • Spójna integracja treści nauczania w języku polskim (glottodydaktyce) i języku angielskim, połączenie zakresów tematycznych tych zajęć wspiera skutecznie wszechstronny rozwój językowy Dziecka.

  • Celem programu jest uwrażliwienie Dzieci na współistnienie w środowisku dwujęzycznym.

  • Celem programu jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju umiejętności czytania i pisania w dwóch językach. Dzięki glottodydaktyce Dzieci są wcześniej gotowe do podjęcia prób czytania i pisania również w języku angielskim.

  • Indywidualne podejście do postępów każdego Dziecka w nabywaniu kompetencji w dwóch językach.

  • Program stworzony z myślą o potrzebach dzieci, które będą przekraczać mury szkolne jako pięciolatki.

  • Innowacyjna korelacja nauczania dwóch języków zapobiega mieszaniu się ich.

  • Cele zajęć i treści są bliskie światu Dziecka i dostosowane do jego potrzeb oraz zainteresowań na konkretnym poziomie.

Program dba o wielopłaszczyznowy rozwój każdego Dziecka. na miarę jego możliwości i umiejętności.